ZILION CLUB – KLUB DOBRYCH COACHÓW

Witaj na stronie klubu coachingowego zrzeszającego coachów z całego kraju. Ty też możesz do nas dołączyć!

COACHING

Coaching staje się najbardziej skutecznym narzędziem, które prowadzi do odczuwalnych zmian w życiu osobistym, jak i zawodowym. Metodologia coachingowa jest szansą na przemyślany proces rozwoju. Relacja między coachem a klientem wpływa na aktywizację wewnętrznego potencjału. Pomaga odkryć priorytety, wartości oraz wykreować cele krótko, jak i długoterminowe.

Co to jest coaching?

Coaching można zdefiniować jako proces wsparcia drugiej osoby w realizacji wyznaczonych celów. Wzmacnia oraz udoskonala wykonywane działania dzięki refleksjom nad zastosowaniem konkretnej umiejętności, czy też ogólnej wiedzy. Pomaga usunąć bariery wewnętrzne, które blokują optymalne działania. Umożliwia odkrycie wewnętrznych osobistych motywacji, wskazuje drogę do rozwoju, walczy z ograniczającymi nasze działania przekonaniami. Stanowi pomoc w samorozwoju oraz osiąganiu zamierzonych celów. Głównym celem coachingu jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i przekształcenie jej na praktyczne działania. Jest procesem umocnienia jednostki poprzez naukę oraz zdobywanie umiejętności w danej dziedzinie.

Kim jest Coach?

Z języka angielskiego oznacza trenera. Nie mniej jednak w tematyce coachingowej nie należy utożsamiać trenera z coachem. Coach ukierunkowuje klienta na umiejętności, które ma, bądź które chciałby wykształcić lub umocnić. Jego zadaniem jest wsparcie człowieka w wybieraniu najbardziej trafnych decyzji poprzez pokazywanie konkretnej sytuacji z różnej perspektywy. Klient dzięki analizie możliwości sam wybiera najlepsze rozwiązanie. Rolą Coacha jest ukierunkowanie klienta, przekazując mu informacje zwrotne. Wpływa na podniesienie kompetencji klienta, a także rozbudza w nas pozytywne myślenie dzięki czemu poprawia efektywność jego działań. Wydobywa pozytywne cechy oraz zdolności człowieka, aby mógł samodzielnie podejmować trafne decyzje.

Dla kogo jest Coaching?

Dla każdego człowieka, który chce brać jak najwięcej z życia. Coach pomaga w dążeniu do zmian w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wobec czego wszystkie osoby, które chcą zmienić coś w swoim życiu, mogą rozpocząć współpracę z coachem. Coach może pomóc osobom, które chcą:

  • wykreować własną karierę oraz życie osobiste
  • pokonać swoje wewnętrzne ograniczenia
  • podejmować trafne decyzje na podstawie swoich wartości oraz potrzeb
  • doznawać więcej radości i szczęścia oraz poczucia spełnienia
  • umocnić kontakty z ważnymi osobami

Coaching w Polsce

W Polsce Coaching menedżerów jest coraz bardziej powszechny. Stanowi proces rozwoju przywództwa, pomaga zwiększyć kompetencje kadry zarządzającej. Przyczynia się do wzrostu wydajności pracy.